Generellt så finns det ett gott skydd för bankernas kunder vid en eventuell konkurs. Det finns insättningsgaranti, investerarskydd och vad det gäller dina pensionspengar är försäkringsbolagen skyldiga att se till att värdet av tillgångarna motsvarar de skyldigheter som finns enligt avtalet – allt under tillsyn av Finansinspektionen. Det finns tydliga regler för hantering av kriser i banker som innebär att staten kan ta kontroll över institutet och hålla igång hela eller delar av verksamheten om det krävs för att bevara den finansiella stabiliteten. Sammanfattningsvis; jag tycker inte du behöver oroa dig för ditt sparande i samband med en eventuell bankkonkurs.