Hej Lottie och tack för din fråga!

När du driver enskild näringsverksamhet är det överskottet du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension. Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kan betala in och göra avdrag för privat pensionssparande. Avdrag för privat pensionssparande kan göras med upp till 35 procent av inkomsten. För att du ska kunna göra avdrag måste ditt pensionssparande ske i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 465 000 kronor (2019).

Om du som enskild näringsidkare gör avdrag för pensionssparande så sänker du ditt överskott som den allmänna pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Du sänker den med beloppet för pensionssparandet plus den så kallade särskilda löneskatten på pensionssparbeloppet på 24,26 procent. Undvik att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du tar ut en lön eller har en vinst som är lägre än 42 033 kronor (2019). Det motsvarar cirka 504 400 kronor per år. På så sätt maximerar du i stort sett din allmänna pension, får tillgång till sociala förmåner såsom sjukpenning och hamnar under brytpunkten för statlig skatt. Här kan du läsa mer.

ISK är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Det är ingen försäkring utan kontot ägs av dig. För år 2019 är skatten 0,453 procent och procentsatsen är baserad på kontots genomsnittliga värde och inte på de vinster du gör. ISK är en enkel och billig sparform (om du väljer fonder med låg avgift) där du kan ha ett månatligt sparande. För att dina pengar ska växa så mycket som möjligt måste du ta en viss risk. Det viktigaste för ditt eget sparande till pension är vilken avgift du betalar och vilken risknivå nu väljer. Väljer du ett sparande i aktier innebär det till exempel en högre risk än ett sparande i räntefonder.

Hälsningar,
Maja Englund