Vanligtvis kan inte pensionssparkonton avslutas i förtid utan synnerliga skäl, men det finns ett undantag. Understiger beloppet på kontot ett prisbasbelopp (46 500 kr 2019) och din bank godkänner det, är det möjligt att göra ett så kallat återköp. Kontakta i så fall banken direkt. Är det mer än så på kontot krävs att du t ex har hamnat i ekonomiska problem för att det ska vara möjligt.