Varje år betalar du ränta på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Detta räknas som en kapitalinkomst och är förifylld i din inkomstdeklaration.

Räntan beräknas varje år på det uppskovsbelopp du har vid årets ingång. Din skuld växer inte, vilket är bra att komma ihåg. Du kan välja att betala skatt på hela eller en del av ditt uppskovsbelopp. Det gör du i din inkomstdeklaration. Du måste återföra minst 20 000 kr till beskattning, om du återför en del av uppskovsbeloppet, vilket motsvarar 367 kr/mån. Om du själv lägger undan 500kr/månaden på ett sparkonto har du 6000 kr varje år för att återföra uppskov för. Det motsvarar ett uppskovsbelopp på 27 273 kronor. Det du måste komma ihåg är att du fortfarande måste betala uppskovsräntan på resterande belopp. Men successivt betalar du av på din skuld genom att återinföra uppskovsbeloppet i deklarationen.

Exempel: Du har sålt ett hus med 500 000 kr i vinst. Det ska du betala 22% skatt på vilket blir 110 000 kronor.

Du har beviljats uppskov. Du betalar 500 000 x0,005 = 2 500 kronor i skatt för ditt uppskov varje år. Du vill börja betala tillbaka skatten på din vinst. Det kallas att du återinför uppskovsbeloppet. Då ska du betala 22% skatt på det du återinför.

Återför du minimum, dvs 20 000 ett år betalar du det året (20000 x0,22 =) 4 400 kronor i vinstskatt samt (480 000 x 0,005=) 2 400kr i uppskovsränta. Totalt 6 800 kronor. Du behöver alltså lägga undan 567 kr i månaden för att klara av denna manöver.

Det du också skulle kunna göra om du kan få ett billigt lån (tex på din befintliga boende) är att lösa din skatt med ett lån. Lån med ränta under 3,25 % blir billigare i räntekostnad än uppskov. Dessutom får du inte får göra ränteavdrag för den räntan du betalar på ditt uppskov. Tar du ett lån på 110 000 kronor till en ränta på 2% betalar du 110 000*0,02= 2 200 kronor per år (i jämförelse med 2 500 kr/år för uppskovet). Dessutom får du göra ränteavdrag på 30% vilket betyder att du faktiskt betalar 110 000x 0,02 x0,7= 1540 kronor/år.

Det man inte ska glömma är att du även måste betala amortering på ett banklån löpande. 110 000kr i lån med 2% amorteringstakt och 2 % i ränta innebär en månadskostnad på 312 kr/månaden. Du sa aldrig hur stort ditt uppskov är, men kanske räcker dina 500 kronor längre än du tror.