Med insättningsgarantin har du ett långtgående skydd som gäller även om institutet får tillståndet indraget, går i konkurs eller om staten måste träda in och hantera ett krisdrabbat institut genom så kallad resolution. Jag skulle säga att det faktum att ett institut är godkänt av Riksgälden och omfattas av insättningsgarantin är en bra måttstock för hur trygg du kan känna dig som kund.