Bolånet ska återbetalas på en bestämd tid, men är oftast upplagt på många år. Det är därför indelat i olika villkorsperioder där du kan välja hur länge du vill binda räntan. Att en ränteperiod tar slut betyder inte att låneperioden är över. Till skillnad från din rättighet som konsument att säga upp lånet när du vill har kan långivaren bara under vissa förutsättningar ha rätt att säga upp ett lån i förtid. Sådana skäl kan vara att du är försenad med betalningarna på lånet eller att du inte betalar skulden.

Om värdet på huset/ lägenheten eller tomten har sjunkit kan det vara ett skäl för långivaren att säga upp lånet eller om långivaren har synnerliga skäl. Synnerliga skäl är väldigt ovanligt och kan handla om att långivaren befinner sig i en ekonomisk kris och att den fortsatta verksamheten är i fara om inte lånen får sägas upp.

Du har rätt att ditt förhandlingsläge kan vara något svagare om du är arbetslös men med det sagt kan du visa att du skött dina lån även under den perioden och att det inte handlar om nya (utökade) lån kan det ändå vara lönt att fråga.