Hej och tack för din fråga!
Nästa år, 2020, kommer sannolikt bära med sig både höjd pensionsålder och nya regler för hur länge du har rätt att jobba. Du som är född 1961 kan tidigast ta ut allmän pension vid 63 års ålder, år 2023. I somras fattades beslut om ändrat anställningsskydd, vilket i praktiken innebär att du från och med år 2020 har rätt att jobba fram till 68 år och från 2023 kan jobba fram till 69 år. Men kom ihåg att hur länge din arbetsgivare betalar in tjänstepension kan variera beroende på ditt kollektivavtal och avtalsområde. Här kan du läsa mer om den höjda pensionsåldern och hur du påverkas.

Hälsningar,
Maja Englund, Pensionsekonom SPP