Att låna blir alltid dyrare, det kan vi inte komma undan. Men att stå helt utan buffert kan faktiskt bli dyrare. Så frågan är kan du betala din renovering och fortfarande ha en rimlig buffert kvar eller försvinner hela ditt sparande? Genom att investera i ditt hus, kan du höja värdet på det utan att dina bostadskostnader ökar, men ditt kapital är då fast i huset. Fördelen med att låna för en husrenovering är att du kan göra ett tilläggslån på huset i många fall och på så sätt få en låg ränta. Skulle du behöva ta ett blancolån/privatlån så blir villkoren inte lika förmånliga. Eftersom du är pensionär kommer din inkomst inte påverkas av tillfällig sjukdom, men skulle tex bilen eller tvättmaskinen går sönder så kanske du behöver en buffert för att slippa ett dyrare blancolån.