Hej och tack för din fråga!

Din ålder avgör när du kan ta ut allmän pension. Från och med 1 januari 2020 höjdes lägsta ålder för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. (Tidigast uttag av allmän pension kommer sannolikt att höjas från dagens 61 till 64 år fram till 2026).

Är du född 1958 eller tidigare gäller fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension. Är du född 1959 kan du tidigast ta ut din allmänna pension från den månad du fyller 62 år eftersom reglerna ändras från 2020. Du som berörs av de nya reglerna om pensionsåldern kan inte lämna in en ansökan redan nu och få pension beviljad tidigare än de nya åldersgränserna.

Läs mer hos Pensionsmyndigheten om den höjda pensionsåldern


Hälsningar,
Maja Englund