Hej Knut!

Jag skulle placera pengarna i en kapitalförsäkring där du sätter barnbarnen som förmånstagare. På så sätt kan du både reglera när barnbarnen ska få kapitalet, och se till att det verkligen tillfaller dem. Om du exempelvis startar en ISK i barnens namn får de automatiskt tillgång till den på 18-årsdagen, och dessutom kan föräldrarna i egenskap av förmånstagare både ta ut och sätta in pengar.

Mvh,
Maria