Fast pris ska ju precis som det låter vara ett pris som inte ändras under avtalstiden och som är förutsägbart för Konsumenten. För att få göra prisändringar tex på grund av elområdesjustering ska det framgå tydligt i avtalet mellan elbolaget och konsumenten att prisändringar kan ske. Personligen tycker jag att det är vilseledande att kalla ett elavtal för fast pris om priset kan variera. Konsumentverket har skrivit en överenskommelse med branschorganisationen Svensk Energi om just detta.

I överenskommelsen står bland annat att en prisjusteringsklausul ska synas tydligt. Det ska av namnet framgå vad ett avtal innebär och vid varje prisuppgift ska det anges att priset kan påverkas av prisjusteringsklausulen. Om så inte är fallet kan du gå vidare genom att göra en anmälan till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) och få ditt ärende prövat. Eftersom detta kan beröra många konsumenter skulle jag även göra en anmälan till Konsumentverket så att de i sin tur kan granska avtalsvillkoren och om detta är vilseledande marknadsföring.