Hej! En rimlig siffra är förstås något högst personligt, men även om det är ditt största intresse i livet och något du prioriterar högt så bör rimligheten ligga i att du också har råd att göra annat utöver att transportera dig. Som en jämförelse visar SCB:s statistik att svenska hushåll lägger ca 13 % av disponibel inkomst på transport. Dock rymmer den siffran mer än vad du beskriver i din fråga att du menar. Läs mer på SCB:s hemsida, statistiken finns under ”Hushållens utgifter (HUT)”.