Nej, ROT-avdraget görs sist, efter alla andra avdrag och påverkar inte framtida pension. Det kan vara bra att uppmärksamma att för att ROT-avdraget ska kunna utnyttjas till fullo måste du betalat tillräckligt med skatt så att det finns något att göra avdrag från. Personer som inte betalar skatt alls (tex studenter) eller väldigt lite skatt får därför en begränsad möjlighet eller saknar möjlighet att överhuvudtaget utnyttja ROT-avdraget.