Detta svar är generellt för situationen på börsen just nu och gäller inte en enskild fond. Börsen har upplevt ett stort ras sedan februari på grund av de restriktioner som olika länder infört för att bromsa coronavirusets framfart. Blad de åtgärder som satts in har fabriker stängt igen, arbetare har satts i karantän och efterfrågan har minskat inom många branscher. Detta påverkar såklart många bolag negativt, inom andra branscher ser det inte lika illa ut då de inte är cykliska, vilket betyder att de är mindre beroende av att ekonomin går bra. Sådana branscher som är mindre beroende av konjunkturen är till exempel livsmedel och medicin.

Fonder kan vara mycket smala och inriktade mot en bransch i ett visst land eller mycket breda med exponering mot många olika branscher och länder. I de breda fonderna är risken normalt lägre. Hur just din fond utvecklas är svårt att veta, det beror på hur länge olika länder har kvar sina restriktioner och hur väl bolagen kan hålla sig flytande tills det värsta är över. De flesta länder har satt in olika stödpaket för att så många företag som möjligt ska klara sig, men det återstår att se verkningarna.

Det kan dröja många månader hur vi kan se den totala effekten av denna pandemi. Guldregeln när det gäller placeringar på börsen är att du inte är i behov av pengarna den närmaste fem åren.