Det är många som är oroliga för sin ekonomi på grund av coronapandemin.

Finansinspektionen har därför tillfälligt slopat kravet på amortering fram till augusti 2021. Bankerna har även tidigare haft möjligheten ge lättnad i amortering om du som låntagare fick ekonomiska problem, som att någon i hushållet blev arbetslös eller sjuk. Nu har bankerna möjlighet att ge ALLA undantag från amorteringskravet under en period med hänvisning till de ekonomiska effekterna som coronapandemin haft. Detta gäller både nya och befintliga låntagare. Det är fortfarande upp till din bank att bedöma hur mycket just du ska amortera utifrån din ekonomi.

Har du inte blivit drabbad ekonomiskt kan det vara bra att fortsätta att amortera så länge du har möjlighet. Ju mer du amorterar desto mer minskar du ditt lån och dina framtida räntekostnader.