Svar: När det gäller utlåning generellt och även vid bolån, så finns det inte något regelverk som föreskriver att en kreditgivare är skyldig att lämna lån d v s det finns inte någon rättighet att få ett lån beviljat. En kreditgivare kan alltså avslå en kreditansökan på affärsmässiga grunder. Därför är det svårt att svara på vilken bank som skulle acceptera eller neka för den delen. Du måste ta kontakt med var och en.