Hej!

Tack för din fråga!

Det går inte att kvitta bort en vinst på en försäljning av fastighet men du kan få göra uppskov av reavinstskatten. Det vill säga skjuta inbetalning framåt i tiden. När det kommer till uppskov av reavinstskatten på en privatbostad så är utgångspunkten bland annat att bostaden ska ha använts som permanentbostad. Jag rekommenderar att ni kontaktar Skatteverket för exakt definition av permanentbostad. Jag noterar att det är Spanien ni funderar på att köpa nytt hus i och det är också en förutsättning för uppskov, att den nya bostaden finns i ett ESS-land, vilket Spanien är. Som jag nämnde tidigare tycker jag du ska kontakta Skatteverket och be om hjälp i den här frågan så att allt blir rätt från början.

Lycka till!