Hej och tack för din fråga!
Från det år du fyller 66 år så sjunker din skatt både på pension och på arbetsinkomster. Tar du ut din pension det år du fyller 66 år blir din skatt lägre än om du tar ut din pension mellan 62 och 65 år (för samma pensionsbelopp). Det förhöjda grundavdraget gäller från det 66:e levnadsåret även för dig som tagit ut pension från 62 års ålder.

Fortsätter du att jobba från 66 år istället för att ta ut din pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år, vilket beror på att både ditt jobbskatteavdrag och grundavdrag ökar.

Hälsningar,
Maja