Det korta svaret är: Nej, åtminstone inte av den anledningen.

Ett ISK är skattemässigt fördelaktigt för aktier och aktiefonder som i genomsnitt ger hög avkastning. Aktier och aktiefonder är i sin tur bra för långsiktigt sparande, men mindre bra för kortsiktigt sparande.

Har du gjort rätt från början är de pengar du har på ditt ISK därför långsiktiga pengar som är placerade i aktier eller aktiefonder. I så fall finns det ingen som helst anledning att sälja för att placeringarna har gått ner. Tvärtom har det historiskt bara funnits ett sätt att förlora på breda aktieplaceringar på riktigt lång sikt - och det är att gå ut och in ur marknaden vid fel tidpunkter.

Sedan vet vi förstås inte vad du har för placeringar på ditt ISK. Om du har pengar där som du tror dig vilja använda inom några år är aktier/aktiefonder antagligen inte rätt val. Då bör du sälja av den anledningen.