Ja du får skatta på den intjänade räntan, då det räknas som inkomst av kapital. När banken betalar dig räntan brukar de vanligtvis dra av 30 procent preliminär skatt. Det är alltså enbart 70 procent av den tillgodogjorda räntan som läggs till på ditt konto. Säg till exempel att du haft en ränteintäkt på 1 000 kronor, då innebär detta 700 kronor efter det att skatten är dragen.

//Johanna