Nej det måste du inte. Fritidshusförsäkring kan ge ersättning för skador på ditt fritidshus, din tomt och andra byggnader på tomten, som till exempel friggebodar, förråd och växthus. Det varierar mellan olika försäkringar om det ingår skydd för de saker du förvarar i fritidshuset. Därför är det bra att fråga just efter det om du har saker av större värde som du vill skydda mot stöld och annan skada.