För långsiktigt sparande, tio år och uppåt, tycker jag att aktiefonder är det överlägset bästa inflationsskyddet. De har dessutom den stora fördelen att du dessutom kan vara rätt säker på att du på sikt inte bara får tillbaka inflationen utan också en rejäl avkastning.


På kort sikt rekommenderar vi inget inflationsskydd. Dels är inflationen just nu låg och förväntas vara det under överskådlig framtid och dels finns inget inflationsskydd som inte också innebär ett rejält risktagande på kort sikt.


Guld fungerar också som inflationsskydd. Det finns många saker som påverkar guldpriset, men min bedömning är att den förväntade avkastningen är just inflationen. Varken mer eller mindre. Jämfört med aktier får du nackdelen - att priset kan gå både upp och ned på kort sikt - men inte alls samma fördel. Det kan bli så att guld blir en mer och mer knaper resurs vilket driver upp priset, men det kan också vara så att priset går ned för att man hittar nya fyndigheter, lär sig tillverka guld artificiellt till ett kommersiellt gångbart pris eller för att efterfrågan sjunker. Guld beskrivs ofta som en “safe haven” som är bra att ha i kristider, men man ska komma ihåg att det enda som gör den till det är ett slags pyramidspel där investerare förväntar sig det.


Kryptovalutor är ännu mer pyramidspel och extremt riskfyllda som investeringsobjekt. Att använda dem som inflationsskydd är ungefär som att hoppa stavhopp över en isfläck för att man är rädd att ramla och slå sig.