Globalfonder är en av de fondtyperna där förvaltarna har svårast att slå index. Historiskt är det bara en av tio globalfonder som över längre perioder lyckats slå sitt jämförelseindex. Därför menar många, jag med dem, att man bör satsa på billiga indexfonder när det kommer till globalfonder. Den billigaste globalfonden på den svenska marknaden är Avanza global med en total avgift på 0,1 procent. Därefter kommer Länsförsäkringar global indexnära med en total avgift på 0,22 procent följt av DNB Global Indeks på 0,26 procent.

En ytterligare fond som jag tycker är värd att nämna är SPP Global Plus, med förhållandevis låga 0,43 i total avgift. Det är en indexnära globalfond som har ett extra fokus på hållbarhet. Fonden är fossilfri och kan investera 10 procent av fondens medel i så kallade lösningsbolag, såsom bolag inom förnyelsebar energi.

Lycka till

//Johanna