Precis som du skriver delar BetterWealth vår syn att det inte lönar sig att betala för dyr aktiv fondförvaltning och att indexfonder därför oftast är bäst . Nackdelen är att de istället inför en liten avgift för sin plattform så att de totala avgifterna ändå inte är så låga som de skulle kunna vara.

BetterWealth är en av fyra aktörer (BetterWealth, Fundler, Lysa och Opti) som vi bedömer har ungefär samma erbjudande bestående av:

  • en användarvänlig plattform

  • som ställer några enkla frågor till kunden för att uppskatta risktåligheten

  • för att sedan plocka ihop en bred portfölj av billiga indexfonder

  • och sedan ser till att portföljens balans bibehålls när marknaden rör på sig


Såhär ser vi på dessa plattformar:

  • Eftersom vi anser att man inte behöver vara särskilt aktiv med sitt sparande tycker vi att det är av ganska begränsat intresse hur smidig eller snygg tjänsten är.

  • Att uppskatta risktåligheten är viktigt men också väldigt svårt eftersom det inte finns något facit. Vår uppfattning är att det är här en rådgivare kan tillföra en del nytta som en robot inte kan.

  • När det gäller ihopsättningen av indexfonder tillför dessa aktörer något när de utöver en vanlig globalfond också inför exponering mot småbolag och tillväxtmarknader. Samtidigt har BetterWealth också exponering mot guld och råvaror som vi inte rekommenderar.

  • Alla fyra aktörerna brukar göra ett nummer av att de ser till att bibehålla balansen i portföljen. I någon slags teoretiskt låtsasvärld där det går att veta att det som är helt optimalt för dig är exakt 67% aktier skulle det här kunna vara en bra tjänst. I verkligheten är frågan om hur stor aktieandel som är lagom en svår fråga att svara på* och då spelar det inte så stor roll att andelen ändras lite.


BetterWealth ska ha beröm för att de tar mindre betalt (total avgift 0,36%) för det här krånglet än många andra i branschen och att de får räknas som en av de vettigare aktörerna. Men du är helt rätt på när du ifrågasätter om det är värt att betala för en professionell förvaltare som mellanhand. Vårt svar är nej.

* Undantaget är när svaret är 100% eller 0%. Det tycker vi i och för sig att det är ganska ofta, men att hålla sig på 0% eller 100% aktieandel kräver å andra sidan inget proffs.