Du kan spara exempelvis i värdepapper via investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring, depå eller vp-konto.

Du vill kunna få ut ett belopp löpande varje månad. Med kapitalförsäkring kan du styra över utbetalningarnas intervaller – allt från ett engångsbelopp till utbetalning varje månad under en viss period.

Avgifter kan få stor påverkan för hur ditt sparkapital utvecklas på längre sikt. På konsumenternas.se kan du jämföra olika avgifter som bolagen tar ut.

Du önskar också ha ett tryggt sparande. Genom att välja räntefonder eller räntebärande värdepapper minskar du risken att förlora hela eller delar av de pengar som du investerat. Att välja en större andel aktier i sparandet kan ge möjlighet till en bättre värdeutveckling men innebär samtidigt en större risk.
Notera att du oavsett värdeutvecklingen betalar skatt på sparandet i ISK eller kapitalförsäkring.


Hälsningar Shoka