Hej! De nya reglerna gäller tills vidare. Händelser som gör att du eller dina efterlevande behöver återföra vinsten till beskattning är t ex dödsfall där bostaden säljs eller om du flyttar till hyresrätt. Om en av makarna i ett äktenskap eller samboförhållande dör, behöver den kvarvarande i normalfallet dock inte återföra uppskovet till beskattning.