Har du vid årets ingång fyllt 65 ska du kika i kolumn 3 i skattetabellen för skatt av inkomster av lön. Har du inkomst av både lön och exempelvis pension får du även kika i kolumn 2 som gäller för pensioner och andra ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 65 år. Ett smidigt sätt att räkna ut vad du ska betala i skatt är att använda Skatteverkets e-tjänst för att räkna ut skatt. Den finner du
här.