Investerarskyddet innebär att staten ersätter upp till 250 000 kronor per kund och institut om institutet går i konkurs och det leder till att du inte kan få tillbaka dina värdepapper. För dig som sparar i fonder finns ytterligare ett skydd. Fondens tillgångar förvaras nämligen hos ett förvaringsinstitut, som är avskilt från fondbolagets tillgångar. Så i händelse av konkurs skyddas fondens och tillika fondandelsägarnas tillgångar från konkursen.