Svar: Om du uppfyller alla regler för uppskov och då tänker jag särskilt på värdet av båda fastigheterna och tidsaspekten för när fastigheten du säljer i relation till när du köper in dig i fruns fastighet så kan du begära uppskov. Det är dock värt att ha i beaktande att hon samtidigt behöver återinföra hälften av uppskovsbeloppet om hon också har ett uppskov.