Det enkla svaret är att ränteskillnadsersättningen alltid utgår från det faktiska bolånets ränta. Annars hade banken fått ett mycket märkligt incitament att ha högre ordinarie räntor och högre rabatter.

För den som vill räkna på ränteskillnadsersättningens storlek kan jag varmt rekommendera konsumenternas snurra.