Hej! Det tråkiga svaret är att det beror på. För att försäkringen via arbetsgivaren måste du påvisa att t ex en olycka hade direkt med ditt arbete att göra. Tar du en promenad under arbetsdagen och skadar dig är det inte säkert att försäkringen gäller. Min rekommendation till dig, även om du har en försäkring via jobbet, är att du tecknar en privat olycksfallsförsäkring. Den gäller dygnet runt, oavsett om du är ”på jobbet” eller hemma och ger dig t ex ett bättre ekonomiskt skydd om du skulle bli långvarigt sjukskriven eller arbetsoförmögen av andra skäl. /Emma