Du kan flytta fonder i ett ISK från en bank till en annan bank utan att sälja av dem. Det är den enklaste och smidigaste lösningen för de flesta och utlöser inte heller någon skatteeffekt. Be den mottagande banken upprätta en värdepappersflytt men kolla noggrant så inte den avlämnande banken tar någon administrativ kostnad för detta. Det är även värt att påpeka att det kan ta några veckor, under tiden kan du ju inte sälja av fonderna om det skulle skaka till på marknaden.