Svar: Hej! Utan mer specifika detaljer om vad som fanns i huset innan och vilka förbättringar det ger upphov till, är det svårt att svara exakt. Mitt tips är att använda Skatteverkets utmärkta avdragsberäkningstjänst, den finns här. Lycka till!