Det har gång på gång visat sig vara svårt för fondförvaltare att slå index över tid. Den insikten har rimligtvis bidragit till det stora intresset för billiga indexfonder. Men pris är som bekant vad du betalar och värde är vad du får. Även om det för de allra flesta är rimligt att få en marknadsexponering via en billig indexfond så finns det goda skäl att betala för en aktivt förvaltad fond om förvaltare historiskt visat sig vara duktig och gett sina fondandelsägare värde för pengarna. Utmaningen är ju att du vet prislappen på förhand men fondens prestation i efterhand. En tumregel kan sägas vara att en indexfond inte bör kosta mer än 0,4% samtidigt som snittkostnaden för en aktivt förvaltad aktiefond i Sverige ligger på 1,2% enligt Fondbolagens Förening.