Hej, och tack för frågan!

Regeringen har presenterat en budgetsatsning som innebär att pensionen ska höjas nästa år genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg. Syftet är att höja pensionen för personer som har arbetat ett helt liv med låg lön. De pensionärerna med en allmänn pension mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad får ett pensionstillägg på upp till 600 kronor per månad. Pensionstillägget påverkar inte garantipensionen, bostadstillägget eller äldreförsörjningsstödet.

Personer över 65 år får även en skattesänkning i form av ett förhöjt grundavdrag. För en pension på 20 000 kronor per månad sänks skatten med omkring 60 kronor per månad. För en pension på 25 000 kronor per månad blir skattesänkningen knappt 170 kronor per månad. Den sänkta skatten gäller från årsskiftet men pensionstillägget börjar betalas ut från 1 september 2021.

Hälsningar, Shoka