Hej!

El handlas på en börs som heter Nord Pool dit Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen är anslutna. Elpriset bestäms dagen innan den ska levereras. Det är flera faktorer som påverkar priset, bland annat:

Mängd vatten i vattenmagasin – El som kommer från vattenkraft är en stor del av elen som produceras i Sverige och under torra perioder kan därför priserna drivas upp.

Vind och sol – När det blåser och solen skiner ökar utbudet och priserna kan sjunka.

Kraftig kyla – När det är kallt ute förbrukar vi mer el för att bland annat värma upp våra bostäder. Det här gör att efterfrågan ökar och priset kan dra i väg.

Har du ett rörligt abonnemang betalar du efter det priset som råder just då, vanligtvis får du det genomsnittliga priset under månaden. Det andra alternativet är att du binder ditt elpris. Fördelen med det är att du kommer att veta exakt vad du betalar oavsett om en köldknäpp chockhöjer priset eller om rikliga vattenmängder sänker priset.

Gällande den rörliga delen av elnätskostnaden så betalar du för själva transporten av elen i nätet. Den rörliga delen är alltså utöver den fasta delen i elnätskostnaden och den brukar vara några ören per förbrukad kWh.