Hej!

Jag antar att du syftar på möjligheten att göra uppskov på vinsten? Om du köper en billigare bostad får du räkna fram ditt uppskovsbelopp. Du använder dig av formeln:

Vinst x inköpspris ny bostad/försäljningspris tidigare bostad

Exempelvis: Du säjer din bostad för 2 000 000 kr. Du köper en ny för 1 500 000 kr. Du gör en vinst på 500 000 kr på den gamla bostaden.

500 000 x (1 500 000/2 000 000) = 375 000 kr

Den återstående vinsten 125 000 kr betalar du 22 procent skatt på, vilket skulle bli 27 500 kr.

Hoppas att du fick svar på din fråga!