Hej!

Skatteverket har faktiskt en bra beräkningssnurra som kan hjälpa dig att uppskatta vad just din skatt väntas bli. Skriv in ditt födelseår, vilken kommunal skatt du har där du bor (går att se på din senaste deklaration) och vilken pension du förväntas få, räknat på helår. Tänk på att det är viktigt att skriva in summan i rätt kolumn eftersom lön och pension beskattas olika. Om du planerar att jobba samtidigt som du tar ut pension kommer delar av dina inkomster att beskattas som lön.

Din ålder spelar roll för hur stor skatten på pensionen blir. För pensioner som du tar ut före det år du fyller 66 år är skatten högre än när du blir äldre. Skälet är att grundavdragen är olika. För 2021 är det personer som är födda 1955 och tidigare som omfattas av den lägre skatten. Även om du fortsätter att arbeta så sänks din skatt från det år du fyller 66 år.

Lycka till!
Hälsningar, Shoka