Generellt sett tycker jag man bör vara lite försiktig med fonder som har en prestationsbaserad avgift. Här är det viktigt att sätta sig in i varje enskild fonds unika villkor. Det är vanligt att fonder med prestationsbaserade avgifter har en lägre förvaltningsavgift i grunden samt exempelvis 20 % prestationsbaserad avgift för den avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Det kan vara klokt att kika på fondens historik, om den varit medioker kanske det är lika bra att välja en billig indexfond istället?