Sannolikt är svaret nej. Reglerna för uppskov har inte ändrats bara räntan på den. Om du inte beviljades uppskov 2016 blir det ingen skillnad idag. Om du av någon anledning inte sökte uppskov 2016 fast du uppfyllde kraven bör du kontakta Skatteverket för att utreda saken.