Hej, vilken bra fråga – och ja det finns det faktiskt. Tjänstepensionen utgör normalt en stor del av den totala pensionen. Och om du saknar tjänstepension är det viktigt att du kompenserar för den uteblivna pensionen genom eget sparande. En bra tumregel brukar vara att avsätta mellan 4,5 och 6 procent av lönen till ett pensionssparande. Om du tar ut en lön som överstiger 42 625 kronor (2021) bör du dessutom avsätta ytterligare 30 procent på löneandelen som överstiger det beloppet. Det motsvarar ungefär vad de flesta anställda får inbetalt till sin tjänstepension.