Sommarens och höstens trend med höga elpriser har brutits på senare tid. Under oktober har snittpriset på el halverats i norr och även sjunkit ordentligt i söder. Det är dock långt ifrån säkert om elpriset kommer att stabiliseras under november, vi ser fortfarande elpriser som är högre än normalt för årstiden framförallt i elområde 3 och 4 vilket är den södra delen av Sverige. Vissa dagar har elpriset i söder varit upp mot fyra till fem gånger högre jämfört med i norr. Orsaken är fortfarande brist på el från vattenkraft eftersom det har funnits ett underskott i vattenreservoarerna. Vindkraften har producera mindre än förväntat med anledning av lite vind. Dessutom påverkas elpriset i stor grad av råvarupriser på kol, gas och olja som i brist på övrig elproduktion får användas för att producera el.