Det har visat sig svårt att bevisa insideraffärer men det gör inte saken mer laglig. Det är både straffbart att sprida insiderinformation och att genomföra affärer baserat på informationen. I exemplet ovan gör båda personerna fel och riskerar därmed legala påföljder.