Hej!

En kreditupplysning får bara göras om det finns legitima behov till det. Det här innebär att du behöver ha ingått eller ska ingå ett kreditavtal med ett företag, alternativt att ett företag av annan anledning ska göra en ekonomisk riskbedömning av din privatekonomi. Det kan exempelvis handla om att du vill dela upp en betalning för en vara eller tjänst, att du ska hyra en lägenhet eller låna till ett bilköp. Elavtal och mobilavtal är exempel på tjänster som du oftast betalar i efterskott vilket gör att bolagen vill ha koll på hur du har skött dina tidigare betalningar, innan ni ingår avtal, som en sorts trygghet.

Den som är ansvarig för att säkerställa att det finns ett legitimt behov är de så kallade kreditupplysningsföretagen, det vill säga de som lämnar ut kreditupplysningar. Med det här som bakgrund så är det lite svårt att ge ett mer specifikt svar. Om du upplever att kreditprövningen inte varit nödvändig så kan man anmäla detta hos kreditupplysningsföretagen så de får redogöra sin ståndpunkt i frågan.