Hej, när det gäller pension är regeln att den som är huvudutbetalare, det vill säga den som betalar ut det högsta pensionsbeloppet, är den som ska göra skatteavdrag enligt skattetabell. Övriga utbetalare gör ett schablonavdrag på 30 procent.

Pensionsmyndigheten har en bra sida där du hittar mer information om skatten.