Hej! Moderaterna har kommit med ett sådant förslag och fått visst stöd, men än
så länge finns inga beslut så vi får avvakta och se. Dock gissar jag att energipolitiken säkerligen blir en viktig valfråga under nästa år.