Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år.

Som mest kan garantipensionen bli 8 651 kronor om du är ensamstående och 7 739 kronor i månaden om du är gift. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.

Du får ingen garantipension om du:

- Är ensamstående och får 12 609 kronor per månad eller mer i inkomstpension
före skatt.

- Om du är gift och får 11 224 kronor per månad eller mer i inkomstpension före
skatt.