Hej Camilla!

En sjukförsäkring är en ekonomisk trygghet om man skulle blir långtidssjukskriven. Blir du sjuk står arbetsgivaren för ersättningen de första 14 dagarna, därefter utgår en ersättning från Försäkringskassan. Summan motsvarar 80 procent av din lön (max 810 kr/dag), och gäller de första 90 dagarna. Efter 90 dagar minskar ersättningen till ungefär 65 procent. En sjukförsäkring hjälper till och täcker upp inkomstbortfallet när du får ersättning från Försäkringskassan.

I regel är det den här typen av ersättning som sjukförsäkringen täcker, men avtalen kan se lite olika ut så det är viktigt att kolla upp just ditt avtal. Många fackförbund erbjuder sjukförsäkring, men det går även att köpa sjukförsäkring privat.