Din fråga handlar i huvudsak om hur du skall göra för att bevara dina pengar, och inte hur du skall få en bra avkastning. I normala fall brukar vi ju prata om vikten av att spara i aktier på lång sikt men i det här fallet lägger vi det åt sidan och fokuserar på riskfrågan.

Som jag ser det finns dessa alternativ till buds:

- Förvara kontanter “i madrassen”
Det här är ju ett bildspråk men om du på något sätt förvarar stora mängder kontanter någonstans så kommer det antingen vara mycket riskabelt eller dyrt att försäkra. Undvik!

Pengar på sparkonto hos en eller flera banker
Det här är ju det vanliga sättet att pengar samlas på hög på. Genom att sprida ut pengarna med 1 Mkr per bank åtnjuter man också insättningsgaranti från Riksgälden.

Investera i råvaror som t.ex. guld
Som du nämner i frågan är det riskabelt att förvara stora värden på det här sättet. Eller dyrt att försäkra. Och om du istället väljer en digital variant, guldcertifikat eller liknande, så har du minst lika stora problem med förtroendet för att få loss pengarna som från banker misstänker jag. Dessutom tillkommer säkerligen någon form av avgift.

Investera i kryptovalutor
Här har du fördelen av att ha en ledger som du nämner. Nackdelen är att riskerna i kryptovalutor är väldigt stora och att framtiden är oviss för hur politiken skall förhålla sig till svarta marknaden med sin penningtvätt, den ohållbara elanvändningen och huruvida samhället kommer acceptera det som betalmedel i framtiden.

Hoppas på utvecklingen av framtida e-kronor
Hos Riksbanken pågår det ett pilotprojekt att lansera en svensk e-krona. Det skulle innebära att de kronor som vi är vana vid i sedlar och mynt nu också går att få digitalt. Det påminner om kryptovalutor med ledgers och tokens, men med den väsentliga skillnaden att värdet är knutet till vår valuta. Det skulle fortfarande vara banker som tillhandahöll växlingen och kontrollen av penningtvätt så kanske är det inte något alternativ som lockar heller?

Slutsats: utifrån din fråga kan jag inte se något självklart alternativ. Personligen litar jag mer på svenska banker än något av de andra alternativen och skulle därför välja sparkonton hos etablerade banker. Stor bank ger mer trygghet och lägre ränta. Och vice versa.