Självklart går det att byta bank. Det saknas lite information om vad kostnaderna består av. Hur stor del är räntor och hur stor del är amorteringar samt hur länge sen det var ni värderade huset senast. Men en sak i taget.

Det du ska tänka på är ditt lån verkar vara bundet i 3 olika längder och att du därför med all sannolikhet kommer få betala ränteskillnadsersättning till den banken du har idag, vad jag förstår Handelsbanken. Hur mycket du kommer behöva betala beror på hur mycket pengar du bundit och hur länge. Det kan du räkna ut på Konsumenternas.se där de har en ränteskillnadskalkylator.

Exempel:
Ditt lån på 3,9 miljoner är bundet i 3 lika stora delar på 1,3 och 5 år. Räntan är 1,5% på 1 år, 1,7% på 3 år och 2.1% å 5 år. Du amorterar totalt 2% av lånet varje år.

- För första tredjedelen av ditt lån med bindningstid 1 och 1,5% ränta kommer du få betala 6 705 kr.

- För andra tredjedelen av lånet med bindningstid 3 och 1,7% ränta kommer du få betala 9 220 kr.

- För sista tredjedelen av lånet med bindningstid 5 och 2,1% ränta kommer du få betala 12 731 kr.

Totalt: 28 656 kr

För att det ska löna sig att göra bytet i exemplet ovan, ska bytet över 5 år/60 mån ( samma som den längsta bindningstiden) ge dig en besparing per månad bli minst 28 656/60 = 478 kr i månaden.

Om ambitionen att sänka månadskostnaden bara består i att sänka räntan så tror jag utbudet kan bli tufft eftersom du behöver komma ned på räntor som motsvarar ca 0,5%.

Ett annat sätt att få ner månadskostnaden är givetvis att amortera mindre, här gäller dock att det måste ha gått minst 5 år från den senaste värderingen av bostaden. Utifrån de siffror du angett så är er belåningsgrad idag 60% och lånet ska därför amorteras med 1% eller 2% beroende på er inkomst. De reglerna gäller oavsett vilken bank ni väljer. Det kommer alltså inte hjälpa er att byta bank enkom för att slippa amorteringsreglerna.

Det enklaste sättet att byta bank är att först jämföra räntor och villkor mellan olika banker via en jämförelsetjänst och därefter kontakta banken som ni väljer och meddela ert önskemål att flytta bolånet till dem. De kommer därefter hjälpa er med flytt av alla papper.